Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών έχει ως εξής :
Πρόεδρος :                  Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος
Αντιπρόεδρος :           Ιωάννης Παπαχρήστου
Γεν. Γραμματέας :     Πέγκυ Σπύρου
Ταμίας :                       Σήφης Μανουσιουδάκης
Φροντιστής :              Θόδωρος Μαυροειδής
Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.  : Αδριανός Γολέμης