Έκδοση Βιβλίου από Μέλος της ΕΛΕΠΟΖ

Έκδοση Βιβλίου για την καινοτόμο εκπαίδευση από την κα Αθηνά Πριμηκήρη, Εκπαιδευτικό, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας πολικών Ζωνών, με τίτλο Εκπαίδευση 4.0  Μάθηση και Δεξιότητες του 21ου αιώνα Επιχειρηματικές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος https://www.epbooks.gr/wp-content/uploads/2020/12/25.173-EKPAIDEYSH.KEF1_.pdf