Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Αθανάσιο Μαυραειδόπουλο (Πρόεδρο ΕΛ.Ε.ΠΟ.Ζ.) στο τηλέφωνο 6974099923 ή την κα Πέγκυ Σπύρου (Γραμματέα ΕΛ.Ε.ΠΟ.Ζ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

E- mail:  elepoz@ outlook.com

Leave a Reply