Οι Πρυτανικές αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσαν με επιτυχία εκδήλωση στο Συνεδριακό αμφιθέατρο της σχολής με τίτλο “Από το  Διάστημα στην Ανταρκτική” την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στο οποίο συμμετείχαν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών.

Μετεωρίτες 386875B2-64E8-4303-AD40-FBAC21908633